Entrades

ECOSISTEMES I DIGITAL INNOVATION HUBS

La Comissió Europea està impulsant una xarxa regional europea de Digital Innovation Hubs (DIH) mitjançant el programa Horitzó 2020. Els DIH i les estratègies RIS3 seran rellevants en els programes de recerca i la política de cohesió. Els DIH volen esdevenir entorns on-line i en xarxa per a facilitar a la indústria, i especialment a les pimes, l’accés a informació, eines i serveis agregats per la seva digitalització, amb la intenció de que les empreses esdevinguin més competitives a partir de l’ús de tecnologies digitals en els seus processos, productes-serveis i/o models de negoci.
És destacable que més del 90% de les pimes i el 60% de les indústries a nivell europeu es senten endarrerides en innovació digital. El Digital Transformation Scoreboard (2017) posa de manifest que el 87% de les empreses amb resultats en digitalització assoleixen efectes positius en les seves organitzacions i el 64% de les empreses que han invertit en tecnologies digitals han generat outputs positius. S’hi de…

INTERCOOPERACIÓ I ORGANITZACIONS SOCIALS

NETWORKING COL·LABORATIU

EMPRENDRE COL·LABORATIVAMENT

RETO: COLABORAR EN LA EMPRESA

RETOMAR EL ENCUENTRO

SOCIAL BUSINESS: PER ON COMENÇAR?

DEL SYSTEM THINKING A LA REALITZACIÓ PERSONAL

FOCUS EN ASSOCIACIONS PROFESSIONALS I EMPRESARIAL

PERSONES COL·LABORATIVES

SOCIAL BUSINESS, SOFTWARE COLABORATIVO Y PROPÓSITOS

LA COLABORACIÓN INTERNA, FACTOR CRÍTICO PARA LOS CEO

ESPECIALISTES EN COOPERACIÓ EMPRESARIAL