SOCIAL BUSINESS: PER ON COMENÇAR?

Nombrosos estudis imparcials i de multinacionals (*) estan demostrant l’important impacte en productivitat i creació de valor que està aportant la introducció d’eines col·laboratives a les empreses, tant a nivell de les àrees orientades als clients (Màrqueting, Comercial, Atenció al Client, Innovació) com de les àrees de suport (Organització, Recursos Humans, Comunicació interna i Sistemes d’Informació), tot i que l’impacte en resultats es multiplica de forma significativa quan s’aplica a nivell global de l’organització, tant en col·laboració interna, entre persones, experts i departaments a nivell transversal, com en la relació externa, amb clients, proveïdors, partners i col·laboradors-.

Tanmateix fins ara la iniciativa al respecte l’estan impulsant especialment els departaments de Màrqueting a través de les social media i els de RRHH sobretot a través de les xarxes socials corporatives amb un enfoc de canvi, transformació i innovació organitzativa. També hi ha coincidència en que tot això comporta un procés de transformació progressiu i important de l’organització, cap a models orientats a Social Business, amb una nova cultura d’empresa 2.0 i amb una orientació cada vegada més alta cap a resultats de negoci, a través de la socialització i participació digital i en mobilitat.

Sovint el gran condicionant per a arrencar i desenvolupar-ho és la cultura organitzativa, ja que com en el tema d’innovació, pot esdevenir el principal fre o palanca de transformació. Una cultura que també depèn del perfil de les persones, l’edat i la seva participació social digital. Per tant desenvolupar aquest nou model col·labortiu i transversal requereix sempre un canvi cultural intern, que sempre cal que vingui promogut i impulsat per un bon lideratge intern i equip promotor.

Cal destacar però que sovint la planificació d’aquests processos tenen importants mancances, fonamentalment per manca d’orientació estratègica i de negoci, perquè estan poc focalitzats en els àmbits i tipus de col·laboració que aporten més valor a l’organització. I també perquè tenen encara massa poc en compte el tractament comunicatiu i el canvi cultural que comporta. A més sovint els proveïdors que aporten suport en aquests canvis provenen o bé de l’àrea de Recursos Humans (sovint amb poca orientació a negoci), de l’àmbit de la Tecnologia (de vegades massa centrats en processos i eines) i de l’àmbit de la Comunicació (de vegades creant participació en temes o àmbits que aporten poc valor o controvèrsies innecessàries si no es gestionen bé).

Aleshores... per on començar? D’acord que sovint aquests temes és millor iniciar-los amb projectes d’abast i impacte reduït com a font d’aprenentatge i correcció... com reconeixen la majoria de professionals... però tot i així crec que si no es vol malbaratar recursos, energies, expectatives i cremar relacions, cal primer tenir clar no només què volem, sinó quina finalitat i propòsit es té iniciar aquest procés llarg de transformació interna -i planificar-ho, amb un suport real de Direcció- per la nostra situació i organització específica (no sempre les receptes aplicades als altres són les millors per a nosaltres), és a dir on són els àmbits, en quins temes i amb quin abast la nostra empresa i organització pot generar més valor, amb una visió global i estratègica de negoci en conjunt, considerant la situació real de partida, els riscos i dificultats previsibles, i la percepció dels diferents departaments.

Aquesta és la nostra visió i enfoc, que treballem amb diferents metodologies i eines, però cal respectar les múltiples formes de treballar-ho. Un altre tema a comentar és fins a quin punt hi ha eficàcia i eficiència en la generació de la col·laboració social, i segur que la manca de planificació té incidència en el fet que es fracassi en el 50% de projectes de Social Media, segons es va posar de manifest a l’acte Enterprise Social Network celebrat a ESADE. Sigui com sigui el que tot això comporta és una transformació progressiva i en profunditat en la forma de treballar i relacionar-se, en tots els àmbits i a tots els nivells de les organitzacions.

(*) podeu obtenir més informació de diferents estudis internacionals a: 
www.scoop.it/t/business-collaboration


-
Jordi Martí
@martijordi
ALTRIUM-business collaboration    
www.altrium.net