FOCUS EN ASSOCIACIONS PROFESSIONALS I EMPRESARIAL


Darrerament he tingut l’oportunitat d’assessorar varies associacions de professionals i empreses del sector cultura. Anteriorment havia donat suport en processos de definició, planificació o reorientació a entitats professionals i empresarials en l’àmbit tecnològic (TiC), d’emprenedoria i del desenvolupament econòmic local. L’experiència prèvia d’haver participat a nivell particular en entitats socials, culturals i professionals també ha estat un bon bagatge. 

Replantejar-se cap a on s’està anant i perquè és una bona forma d’optimitzar esforços, recursos i garantir el valor o utilitat de l’organització, i per tant de garantir un efecte en els resultats. En general revisar i explicitar el propòsit, l’àmbit d’actuació, les activitats, l’organització i funcionament, així com els recursos, model econòmic i partners és el nucli d’aquesta reflexió. Els principals obstacles sovint són els desajustos amb la situació o entorn actual, una manca de priorització clara que encaixi el propòsit amb l’acció i també la divergència d’interessos entres els membres a qui es representa -per a qui s’hauria de treballar en primer lloc- i els de la mateixa entitat.

Sovint aquestes entitats neixen per a atorgar representativitat davant les institucions, organismes públics o sector, fent-los avençar envers la seva visió, i que si són honestos i poc egoistes, haurien de contribuir en una millora del bé comú en el seu àmbit d’actuació. Però més d’una vegada aquesta acció acaba fent oblidar la situació i necessitats reals dels associats,  el desenvolupament d’una acció col·laborativa  entre ells (generant grups o projectes conjunts amb resultats efectius) o el fet de compartir sectorialment part del valor que es genera.

La cultura interna, sovint marcada pel propi sector però sobretot pel caràcter dels seus promotors, dirigents i gestors condiciona decisivament la seva acció, no només pel seu grau de professionalitat sinó per a fins a quin punt es prioritzen els interessos i visions particulars per sobre del benefici del conjunt del col·lectiu. Fins i tot en models associatius amb estructura significativa i ingressos basats en serveis als associats, es pot arribar al cas que l’interès de la pròpia organització predomini sobre els interessos dels associats, podent crear insatisfacció d'aquests envers la seva entitat.

Donar-se l’espai i temps per a que experts imparcials ajudin a identificar la situació i donin suport a una reorientació que garanteixi una viabilitat de futur pot ser un bon camí per a no perdre diners i temps, i acabar donant la culpa a la situació externa. En tot cas considerar el benefici del conjunt -i no només el propi- és el fonament que ajuda a generar aquest canvi, sortosament sovint impulsat per responsables d’organitzacions que volen anar més enllà.

-
Jordi Martí
Director  d’ALTRIUM-business collaboration
(www.altrium.net)

Photo credit: University of Salford via Visual Hunt / CC BY