ESPECIALISTES EN COOPERACIÓ EMPRESARIAL


La cooperació empresarial té un abast molt ampli i transversal, i hi intervenen  activitats i perfils professionals molt diversos. Per les seves característiques transversals i multidisciplinaris, de vegades el mateix concepte s’aplica a professionals amb perfil, capacitats i serveis poden ser molt diferents.

M’agradaria repassar alguns dels perfils professionals més habituals, i ressaltar algun dels seus aspectes més característics.  Donar una visió general implica una certa simplificació, intentaré centrar-me en els trets més rellevants segons la meva pròpia experiència, espero que a ningú li sàpiga greu si això comporta que hi ha diferències amb el seu propi perfil, ja que arreu hi ha de tot i cada persona és un món.

Advocats: hi intervenen en contractes o acords col·laboratius, que poden ser molt i molt variats així com en aspectes de societats conjuntes o de segon grau. Evidentment tenen molta experiència en els aspectes legals, però és difícil que puguin considerar aspectes estratègics, relacionals, de procés o moment.

Gestors de nodes: en entorns empresarials, d’innovació o tecnològics amb nombroses activitats (xerrades, sessions, formació, etc). Es un perfil que requereix seriositat, capacitats relacionals, iniciativa, i encaixar bé l’oferta i la demanda de necessitats. Coneixen molta gent de molts temes però amb poca profunditat.

Networkers: organitzant actes per encaixar contactes sovint en entorns institucionals o empresarials, sovint generen molts contactes però amb baixos resultats, per manca d’identificació clara de sinergies i orientació a mig i llarg. Son facilitadors relacionals però en força casos es troba a faltar més rigurositat, compromís i coneixement de les empreses quant a situació i necessitats.

Coordinadors de projectes de R+D+i: són professionals amb força capacitat de planificació, control, proactivitat i dinamitzadors de projecte. El coneixement dels partners i interessos reals, i del coneixement tècnic de l’àmbit de R+D+i pot ser determinant. En treballar en grans projectes i amb compromisos econòmics i de terminis forts acostumen a ser perfils força rigurosos.

Clúster managers: fan un paper de dinamització amb la finalitat principal de generar projectes conjunts i encaixar-los amb finançament públic i potser també privat. Per tant aquí es combina el paper de dinamització relacional amb una identificació de sinergies per  generar nous projectes. Sovint passa que, per costos, el perfil del professional és baix en experiència i coneixement de gestió, aspecte que limita el seu rol amb interlocutors que poden tenir força experiència i nivell de responsabilitat.

Innovadors en producte: disposar d’una bona xarxa internacional i d’un coneixement de les tendències de productes i tecnològiques són aspectes crítics, són gent per tant ben connectada, sovint a entorns de R+D+i, empreses innovadores i la innovació disruptiva. En general potser les seves mancances poden estar en la focalització a persones i en la necessària profunditat estratègica que el tema requereix.

Gestors de consorcis d’internacionalització: sovint tot i tenir un càrrec gerencial el seu paper és fonamentalment comercial. Per tant com que el seu enfoc és a mercat i a resultats això comporta que la definició de les regles de jocs col·laborat ives, l’equilibri entre aportacions i compensacions o el tracte i cura relacional en la gestió i cohesió del grup siguin aspectes dèbils que poden acabar amb la sortida d’alguns partners o en la dissolució del grup si no es gestionen bé.

Formadors en col·laboració empresarial: aquí podem trobar gent que treballa l’àmbit del lideratge, el team bulding, el brainstorming, la facilitació o suport a nous projectes o /grups,  el coaching grupal, etc. En general considero que hi ha tres eixos que no sempre estan ben integrats: les bases teòriques o conceptuals, l’experiència de dinàmiques relacionals grupals i l’experiència directiva associada a la coordinació de projectes orientats a resultats. En tot aquí hi ha un ventall força ampli que és important discernir i conèixer, perquè el perfil del professional determina resultats i efectivitat molt diferents.

En tots aquests perfils, crec que en aquest país hi ha bons professionals i altres que només són aparadors, que sovint copien i repeteixen sense una base pròpia assumida. Tanmateix crec que és responsabilitat del client realment tenir clar quin es el perfil i la persona que el pot ajudar, si sobretot si es sabrà posar en el seu lloc per aportar-li un valor real i complir els compromisos que adquireixi, sense vendre fum.

El meu perfil i experiència crec que és poc habitual, ja que combina capacitats estratègiques, de generació de grups petits i mitjans amb projectes conjunts juntament amb el canvi organitzatiu i dosis d’innovació en  entorns tecnològics. En tot cas crec que, com sempre el més important és conèixer bé les necessitats i situació del client i ser rigorós en oferir només allò en que pots aportar quelcom útil.

-
Jordi Martí
Director d’ALTRIUM (www.altrium.net)