APLICAR LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Sovint les organitzacions es pregunten com avençar de forma efectiva i real en la transformació digital... o avençar en la transformació organitzativa i/o de model de negoci amb la digitalització, i amb major orientació a client i adaptació a l’entorn canviant. 

En tots els casos es diria que hi ha un repte important: com aplicar-ho i consolidar-ho de forma efectiva i pràctica en el dia a dia de l’organització, és a dir incidint en canvis en les formes de treballar i dinàmiques de les persones, en processos, hàbits i valors. Possiblement sigui el principal condicionant per a fer realitat un canvi estratègic cap a una organització més flexible, àgil, transversal i proactiva.


Photo by Joshua Sortino on Unsplash

Recentment, en el marc de la Jornada anual del Col·legi d’Economistes vaig tenir l’oportunitat de promoure i moderar la taula rodona sobre  "Transformació Digital a Catalunya: Visió i reptes en sectors clau" on ponents referents van compartir la seva visió de la situació, reptes i barreres del canvi en sectors estratègics, com són el sector públic, el sector salut i l’educació. 

Els motors i prioritats sovint varien força segons l’organització i sector. Des de basar-se en el coneixement i innovació dels proveïdors, desenvolupar seveis electrònics als usuaris, impulsar valor amb els agents de l’ecosistema a través de la tecnologia, incidir en el potencial de co-creació, competències i desenvolupament personal, la col·laboració i innovació com a base d’un canvi centrat en les persones, les dades com a pilar de decisions de gestió, l'orientació a mercat i l'experiència de client, etc. En la gestió d'aquests canvis també són habituals iniciatives basades en pilots i experimentació, la generació de projectes transversals i entorns d'innovació, equips autònoms o autogestionats i metodologies àgils, sovint amb una orientació més gran a un propòsit social i compartit considerant tots els grups d'interés o stakeholders

Segons l’Observatori Vodafone en el seu darrer Informe sobre l’ Estat de la Digitalització de les Empreses i Administracions públiquesaflora la digitalització com a motor de canvi amb valor en eficiència, estalvi de temps, reducció de costos, millora en comunicació i relació amb clients. I crec que en estadis més madurs, també en creació de valor i noves oportunitats. Segons l’estudi les resistències i prioritats varien segons la dimensió de les organitzacions. La capacitació o talent i les resistències internes poden ser barreres importants en grans organitzacions, tot i que un 87% de les grans empreses es consideren immerses en processos de digitalització i també un 82% de les pimes. 

Les eines col·laboratives són dels àmbits amb més inversió en digitalització, especialment a grans empreses, comptant un 70% de les empreses amb serveis de suport externs. Tanmateix, com posen de manifest responsables de digitalització, les dificultats rellevants poden venir d’alguns quadres intermedis que busquen perpetuar poder o d’alguns alts directius que, per edat o poca predisposició a la innovació, intenten frenar millores de negoci o d'eficiència on la digitalització podria contribuir-hi.

Segons la meva experiència, tot i les millores d’eines col·laboratives aplicades a projectes o gestió de grups/continguts, l'ús d'intel·ligència col·laborativa orientada a decisions pot tenir un impacte molt significatiu en resultats. Especialment, si es per a millorar la gestió de temes estratègics de forma col·laborativa pot comportar guanyar molt temps i possibilitar la participació de nombroses persones. Les decisions s'enriqueixen i es redueixen riscos, compartint coneixement i experiència. Permet prioritzar millor, disposar de feed-back ràpid i mesurar resultats, però tanmateix caldria també buscar una satisfacció compartida.

Per fer-ho possible però, crec que cal considerar simultàniament l’encaix d'interessos d’organització, de col·lectius i persones. També integrar o gestionar simultàniament digitalització amb transformació organitzativa o de negoci, amb un suport clar de Direcció. Altres elements rellevants en la gestió del canvi poden ser integrar iniciatives presencials i digitals, disposar d’indicadors o medicions de procés i resultat, i sobretot, impulsar una implementació pràctica amb persones realment motivades i involucrades. També generar valor opertiu i estratègic amb el canvi, amb costos d'implementació raonables. 

Crec que hi ha coincidència en que la gestió ha de ser humana i aportar valor humà.  Això vol dir facilitar les condicions per a superar egos i pors i considerar més el benefici col·lectiu, partint d'un propòsit clar i ajudar-se mútuament cuidant les relacions. També considerar el reconeixement de les persones que hi contribueixen, la transparència i la comunicació i compartició de fites assolides. Com vaig sentir fa poc - i comparteixo- d’una responsable de digitalització: la transformació digital hauria de començar des de dins.


Jordi Martí